Lyn-kørekort

Lyn-kørekortlyn
Vi kan tilbyde dig et lynkørekort på 3 uger. Dette kursus bliver tilrettelagt mellem dig og din personlige kørelærer. Prisen for dette særlige kursus er kr. 2.995,- i tillæg til Lovpakken.

Forudsat at følgende gør sig gældende:
at overholde forløbet, som er aftalt med din personlige kørelærer.
at både teori- og køreprøve skal bestås første gang.
at gå til prøver i andre byer (hvis det er nødvendigt)

Dette skal du have klar, inden du starter på Lynkørekort:
Lægeattest, anskaffes hos din praktiserende læge (lægen må ikke være stedfortræder) og koster ca. kr. 400,-
Kopi af din sygesikringsbevis. Er du ikke dansk statsborger skal du tillige afleverer kopi af dit pas samt opholdstilladelse.

Kommer du fra en af de nordiske lande eller andre europæiske lande hvor opholdstilladelse ikke udstedes, skal du aflevere kopi af dit pas.
Politigebyr kr. 890.- til berammelse af prøverne.
TrafikFørstehjælps kursusbevis.
Hvis forløbet overskrider de aftalte 3 uger tilbagebetales kr. 100,- for hver dag der overskrides (dog maks 2995.-)